Μισθοδοσία

Η Amicro Πληροφορική διαθέτει και υποστηρίζει ένα πλήρες πακέτο εφαρμογών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μικρομεσαίων & μεσαίων επιχειρήσεων. Υποστηρίζουμε τις εφαρμογές Pylon HRM, Business Μισθοδοσία HRM και Smart Ergani.

Το PYLON HRM η κορυφαία εφαρμογή Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού για τον Δημόσιο Τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ. που συνδυάζει την ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων ενός τμήματος HR σε μια ενιαία βάση παράλληλα με υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υποστήριξη.

 • Advanced ωρομέτρηση (ολοκληρωμένο υποσύστημα της Ωρομέτρησης παρέχει την δυνατότητα καταγραφής, διαχείρισης και επεξεργασίας του παρουσιολογίου των εργαζομένων)
 • B.I. / Εργαλείο Επιχειρηματικής Ευφυίας (Λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence) μέσω του οποίου μπορούν οι τελικοί χρήστες να έχουν: Έξυπνες Αποφάσεις, Κύβους, Αναφορές, Δυναμικό Report, Δυναμική ανάλυση, Πληροφόρηση σε Mobile Συσκευές)
 • Employee Self Service / Αυτοεξυπηρέτηση Εργαζομένων (ύγχρονη και ευέλικτη web πλατφόρμα αυτοεξυπηρέτησης για θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR) με στόχο, τη δημιουργία κεντρικού περιβάλλοντος intranet για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων, προϊσταμένων, και του προσωπικού HR)
 • Εξειδικευμένο Reporting (ολοκληρωμένη γκάμα πρότυπων εκτυπώσεων για την αποφυγή διαχείρισης εξωτερικών αρχείων)
 • Λειτουργικότητα (μαζική εισαγωγή όλων των στοιχειών ωρομέτρησης από οποιοδήποτε εξωτερικό αρχείο και μαζική ενημέρωση όλων των στοιχείων καταχώρησης μιας μισθοδοτικής περιόδου μέσα από μία μόνο φόρμα)
 • Μαζικότητα, αυτοματοποίηση, παραμετροποίηση (η μαζικότητα ενεργειών για το σύνολο των εργαζομένων όλων των εταιρειών σε συνδυασμό την πλέον αξιόπιστη και σύννομη διαδικασία της αγοράς αποτελούν μοναδικό πλεονέκτημα για τον κάθε χρήστη)
 • Οικονομική Πληροφόρηση (πλήρης παρακολούθηση και επιμερισμός των κέντρων κόστους ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης)

 

Το πρόγραμμα Business Μισθοδοσία HRM της εταιρίας Epsilon Net αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού για διαχείριση Σ.Σ.Ε., ατομικών και επιχειρησιακών συμβάσεων, με πλήρη κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων, σύγχρονη διαχείριση συστήματος ανταμοιβών, οικονομική πληροφόρηση και ωρομέτρηση.

Μέσω του παρόντος προγράμματος παρέχεται:

 • Συμβουλευτική καθοδήγηση για τον χειρισμό συμβάσεων που έληξαν, καταγγέλθηκαν ή είναι σε ισχύ με παράλληλη διασφάλιση του χρήστη από παράνομες μειώσεις μισθών. 
 • Πλήρης διαχείριση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (συνεχής & αυτόματη ενημέρωση μέσω
 • Αυτόματη κατάργηση επιδομάτων (Ν.4046),
 •  Internet) με αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών με βάση τις αλλαγές των Σ.Σ.Ε. 
 • Ενσωμάτωση Επιχειρησιακών Συμβάσεων (Ν.4024).
 • Πλήρης συνδεσιμότητα με Ι.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε., Ο.Α.Ε.Δ., Τράπεζες, καθώς και με όλες τις εμπορολογιστικές εφαρμογές. 
 • Πλήρης εναρμόνιση με τον κανονισμό GDPR. Άντληση Σταθερών Στοιχείων Εργαζομένου από Ε.Φ.Κ.Α.

Η μοναδική εφαρμογή που καλύπτει αυτοματοποιημένα κάθε κατηγορία εργαζομένων χωρίς καμία παραμετροποίηση: Έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, ειδικές περιπτώσεις ασφαλισμένων π.χ. σπουδαστές ΤΕΙ, μαθητές ΟΑΕΔ κλπ, εργατοτεχνίτες οικοδομικών επιχειρήσεων, ξενοδοχεία, ελεύθεροι επαγγελματίες, ειδικές περιπτώσεις επαγγελματιών πχ ξεναγοί, φασόν, καλλιτέχνες, διάφοροι τρίτοι κ.ά. 

Το Business Μισθοδοσία HRM παρέχει αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας όπως διαδικασίες υποβολών προς ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ). Σύνδεση με κάθε Επικουρικό Ταμείο & Λοιπό Ταμείο. Αυτόματη πληρωμή σε όλες τις Τράπεζες και ενημέρωση όλων των εμπορολογιστικών εφαρμογών με αρχεία Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής.

 

Το SMART ERGANI είναι μια ψηφιακή κάρτα εργασίας, εφαρμογή της Epsilon Net που συνδέει online τον εργαζόμενο, τον εργοδότη και τον λογιστή. Με το Smart Ergani οι χρήστες έχουν την δυνατότητα:

 • Δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών ωραρίων εργασίας (ημερήσια, εβδομαδιαία, σταθερά) με online ενημέρωση της εσωτερικής εφαρμογής μισθοδοσίας ή του εξωτερικού λογιστή
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης προγράμματος Αδειών & Απουσιών με online ενημέρωση της εσωτερικής εφαρμογής μισθοδοσίας ή του εξωτερικού λογιστή
 • Σημάνσεις εισόδου – εξόδου εργαζομένων
 • Πρόσβαση εργοδότη σε live report σημάνσεων κάρτας εργαζομένων
 • On line αμφίδρομη επικοινωνία με εφαρμογές μισθοδοσίας εσωτερικών και εξωτερικών λογιστηρίων
 • Real Time ενημέρωση ΕΡΓΑΝΗ*

*Η ενημέρωση του ΕΡΓΑΝΗ μπορεί να γίνει με ή χωρίς την διαμεσολάβηση του λογιστή.

Νέες Εγκαταστάσεις Μισθοδοσίας και Ψηφιακής Κάρτας

Amicro Πληροφορική

Η Amicro Πληροφορική είναι μια εταιρία που από το 1992 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στους τομείς της πληροφορικής και της μηχανοργάνωσης επιχειρήσεων.

+30 26710 25405
Λιθόστρωτο 47, Αργοστόλι
[email protected]  

 

ΩΡΑΡΙΟ (πρωί)
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 08:00-14:30
ΣΑΒ: 08:00-14:00

ΩΡΑΡΙΟ (απόγευμα)
ΤΡΙ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:30-20:30

Social

Amicro Epsilon gold partner

Κατάστημα you.gr Αργοστολίου

Iris Payments Amicro


ΩΡΑΡΙΟ (πρωί)
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 08:00-14:30
ΣΑΒ: 08:00-14:00

ΩΡΑΡΙΟ (απόγευμα)
ΤΡΙ-ΠΕΜ-ΠΑΡ: 17:30-20:30