Μας Εμπιστεύονται

 • astra village hotel norm
  Astra Village Hotel

 • diakatos epipla kouzinas
  Διακάτος Επιπλα Κουζίνας

 • draught beer
  Ζαπάντης - Παπαδάτος

 • maroulis mbeton norm
  Μαρούλης Μπετόν

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
oki mb472

Συμβόλαια υποστήριξης με προαγορά ωρών στις καλύτερες τιμές

SingularLogic One Touch Retail
Εφαρμογή Λιανικής για μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις

Συνοπτική Περιγραφή

OneTouchRetail

Ολοκληρωμένη λύση λιανικής για μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικής, δίκτυα καταστημάτων ή/και μεμονωμένες, ανεξαρτήτως κλάδου και δραστηριότητας.

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, οδηγεί την αγορά λιανικής στο μέλλον.

Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση powerpoint του OTR από εδώ.

 

Τι περιλαμβάνει

 • Έκδοση παραστατικών πωλήσεων (αποδείξεις λιανικής, τιμολόγια), παραστατικά παραλαβών
 • Διαχείριση τύπου
 • Διαχείριση ειδών
 • Εκπτωτική πολιτική
 • Διαχείριση πελατών
 • Διαχείριση συναντήσεων
 • Διαχείριση προμηθευτών
 • Ημερήσιες αναφορές
 • Αναφορές πωλήσεων
 • Διαμόρφωση οθονών
 • Messaging
 • CTI
 • Loyalty system
 • Φορολογικό μηχανισμό & θερμικό εκτυπωτή ή φορολογικό εκτυπωτή
 • Διασύνδεση με πολλά περιφερειακά, όπως scanner, συρτάρι κλπ.

 

Χαρακτηριστικά

Το One Touch Retail είναι μια εφαρμογή λιανικής πώλησης που έχει τη δυνατότητα να δουλεύει αυτόνομα ή σε συνεργασία με την back office εφαρμογή.

Διαχείριση πελατών

 • Η εφαρμογή όταν έχει συνδεθεί με την back office εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα της επιλεκτικής μεταφοράς των πελατών στο One Touch Retail και των παρελκόμενων αυτών κυκλωμάτων (π.χ. κατηγορίες πελατών, Δ.Ο.Υ, κατηγορία Φ.Π.Α, νόμισμα πελάτη)
 • Όταν ο πελάτης δημιουργηθεί στο One Touch Retail υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς του στην back office εφαρμογή και η ενσωμάτωση του στο υπάρχον πελατολόγιο.
 • Στην περίπτωση που ο πελάτης δημιουργηθεί στο One Touch Retail και συμμετέχει σε παραστατικό πριν αποσταλούν τα στοιχεία του στο back Office τότε η εφαρμογή αναλαμβάνει αυτόματα πρώτα να στείλει τα στοιχεία του πελάτη και μετά το παραστατικό ώστε να καταχωρηθεί σωστά η συναλλαγή στο back Office.
 • Μέσα από την εφαρμογή υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης αναλυτικά του ιστορικού των πωλήσεων του πελάτη καθώς και της καρτέλας του.
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης προειδοποιητικού μηνύματος κατά την συμμετοχή του πελάτη σε παραστατικό.
 • Επιπλέον από την εφαρμογή μπορούμε να ορίσουμε το πιστωτικό όριο του πελάτη, να παρακολουθήσουμε το χρηματοοικονομικό του υπόλοιπο και να ορίσουμε αν επιδέχεται εκπτώσεις η όχι.

Εκπτωτική πολιτική

Ο χρήστης της εφαρμογής έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει πολιτική έκπτωσης στην απόδειξη χειροκίνητα την ώρα της συναλλαγής ή να δημιουργήσει σενάριο εκπτώσεων. Αναλυτικά μπορεί να δημιουργήσει εκπτώσεις

 • Ανά κατηγορία πελατών
 • Ανά είδος
 • Ανά είδος και κατηγορία πελάτη.

Από την εφαρμογή υπάρχει η δυνατότητα ορισμού των εκπτώσεων με βάση την ημέρα και την ώρα ώστε να καλύπτονται συγκεκριμένες απαιτήσεις της λιανικής(πχ. Happy hour).

Διαχείριση προμηθευτών

 • Η εφαρμογή όταν έχει συνδεθεί με την back office εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα της επιλεκτικής μεταφοράς των προμηθευτών στο One Touch Retail και των παρελκόμενων αυτών κυκλωμάτων (πχ. κατηγορίες προμηθευτών, Δ.Ο.Υ, κατηγορία Φ.Π.Α, νόμισμα προμηθευτή)
 • Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης ιστορικού του προμηθευτή καθώς και του υπολοίπου του.
 • Υπάρχει δυνατότητα προειδοποιητικού μηνύματος κατά την καταχώρηση των παραστατικών.

Διαχείριση ειδών

 • Η εφαρμογή όταν έχει συνδεθεί με την back office εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα της επιλεκτικής μεταφοράς των ειδών στο One Touch Retail καθώς και παρελκόμενων κυκλωμάτων (πχ. κατηγορίες ειδών, κατηγορία Φ.Π.Α, τμήμα, συντελεστής Φ.Π.Α).
 • Τα είδη μεταφέρονται στο One Touch Retail μαζί με τους εναλλακτικούς κωδικούς και με όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών, δηλαδή χρώμα-μέγεθος-στυλ .
 • Επίσης μεταφέρονται τα ζυγιστικά είδη και υποστηρίζεται η δυνατότητα δημιουργίας μάσκας ζυγιστικού barcode για την αναγνώριση των κωδικών από ζυγιστικές μηχανές.
 • Επιπλέον στα είδη μπορούμε να δημιουργήσουμε συνταγές ειδών με συγκεκριμένα συστατικά, καθώς και συντιθέμενα είδη με λίστα επιλογής υλικών διαθέσιμα προ επιλογή κατά την καταχώρηση του είδους στο παραστατικό. Στα συντιθέμενα είδη μπορούμε να επιλέξουμε την αξία και την ποσότητα κάθε συστατικού και να ορίσουμε αν θέλουμε η αξία του συντιθέμενου να ορίζεται από τις επιμέρους αξίες των συστατικών ή από μια ανεξάρτητη τιμή.
 • Κατά την τιμολόγηση των ειδών που αναφέρονται σε χρώμα - μέγεθος και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αν δοθεί ο κύριος κωδικός του είδους εμφανίζεται πίνακας με τα διαθέσιμα χρώματα μεγέθη από τα οποία μπορούμε να συνθέσουμε αυτόματα τον εναλλακτικό κωδικό του είδους
 • Επίσης παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας φυσικής απογραφής από το σημείο πώλησης και αυτόματης ενημέρωσης της αποθήκης της back office εφαρμογής

Παραστατικά πωλήσεων

 • Η εφαρμογή μας δίνει την δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων λιανικής είτε ονομαστικά σε συγκεκριμένο πελάτη είτε γενικά στον πελάτη λιανικής και τιμολογίων με τιμές λιανικής.
 • Επίσης υποστηρίζεται η καταχώρηση της παραγγελίας και η μετέπειτα προσθήκη σε αυτήν ειδών πριν από τον μετασχηματισμό της ή κατά την διάρκεια του μετασχηματισμού.
 • Μπορούμε να κάνουμε συνένωση δύο παραγγελιών σε μία ή και διάσπαση μιας παραγγελίας σε δύο.
 • Κατά την διάρκεια της συναλλαγής έχουμε την δυνατότητα να θέσουμε σε αναμονή την συναλλαγή και προχωρήσουμε στην έκδοση μιας νέας συναλλαγής. Αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε για απεριόριστο αριθμό συναλλαγών μέσα στην μέρα.
 • Υποστηρίζεται η ανάγκη για υπολογισμό της ποσότητας βάση της αξίας.
 • Μπορούμε να εκτελέσουμε πώληση με μικτό τρόπο πληρωμής να εισπράξουμε χρήματα προκαταβολικά από πελάτη και πραγματοποιήσουμε κινήσεις πληρωμών.

Παραστατικά παραλαβών

 • Καλύπτεται η ανάγκη για παραλαβή απευθείας στο κατάστημα λιανικής με παραστατικό παραλαβής που στη συνέχεια ενημερώνει για την παραλαβή την back office εφαρμογή.
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης ποσοτικού παραστατικού για την εισαγωγή ή την εξαγωγή ειδών που στη συνέχεια ενημερώνει την αποθήκη στην back o εφαρμογή.

Διαμόρφωση οθονών

 • Η διαμόρφωση της οθόνης του χρήστη είναι πλήρως παραμετροποίηση και μπορεί να προσαρμοστεί ακριβώς στης ανάγκες του .
 • Η διαμόρφωση μπορεί να γίνει και ανά χρήστη και ανά ομάδα χρήστη
 • Υπάρχει η δυνατότητα για αντιστοίχηση των ειδών σε πλήκτρα, καθώς και των πελατών. Επίσης μπορούμε να θέσουμε οποιοδήποτε περιορισμό στα δικαιώματα του χρήστη, τον οποίο περιορισμό μπορούμε να άρουμε χρησιμοποιώντας το κλειδί του Administrator.

Ημερήσιες αναφορές

 • Για κάθε βάρδια χειριστή δίνεται η δυνατότητα Αναφοράς κλεισίματος Βάρδιας στην οποία εμπεριέχονται συγκεντρωτικά οι κινήσεις της βάρδιας και το ποσό είσπραξης ανά τρόπο πληρωμής και συντελεστή Φ.Π.Α.
 • Ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά υπάρχει και Αναφορά κλεισίματος Ημέρας που αφορά των σύνολο των κινήσεων της ημέρας.
 • Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και για την κίνηση των ταμείων της εφαρμογής

Αναφορές πωλήσεων

 • Η εφαρμογή διαθέτει αναλυτικά report πωλήσεων, με δυνατότητα αποθήκευσης του πλέγματος της εκτύπωσης, ώστε να μην χρειάζεται ο χρήστης να δημιουργεί εκ νέου την αναφορά .
 • Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ή και αφαίρεσης πεδίων από την λίστα των εκτυπώσεων .
 • Δημιουργία εκτυπώσεων σε 2 διαστάσεις καθώς και απεικόνιση αυτών σε γράφημα.

Διαχείριση τύπου

Έχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης παραλαβής και επιστροφής έντυπου και περιοδικού τύπου με αυτόματο υπολογισμό των ποσοστών κέρδους.

Διαχείριση συναντήσεων

Δημιουργία καταχώρησης συνάντησης σε όψη ημερολογίου και μετασχηματισμό της καταχώρησης σε παραστατικό σύμφωνα με την προσφερόμενη υπηρεσία .

Loyalty system

Είναι το bonus system του One Touch Retail. Μέσω αυτού μπορούν να αποκτήσουν πόντους τα είδη, οι κατηγορίες ειδών, οι πελάτες, οι κατηγορίες πελατών ή και συνδυασμός των προηγουμένων και να αποδοθούν δώρα ή εκπτώσεις όταν το μέλος (κάτοχος της κάρτας) φτάσει σε συγκεκριμένο όριο πόντων.

CTI

Σύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα που ενημερώνουν αυτόματα την εφαρμογή για τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλίσεις.

Messaging

Αποστολή μηνυμάτων (sms,mail) με κεντρική διαχείριση από το One touch Retail

 

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

 • Περιβάλλον λειτουργίας απλό, εύχρηστο και ευχάριστο
 • Ταχύτητα στις συναλλαγές, ελαχιστοποίηση αναμονής σε ουρά
 • Αυτόνομη λειτουργία ή σε συνεργασία με την back office εφαρμογή
 • Ασφάλεια και έλεγχος στο ταμείο
 • Εξειδικευμένη λειτουργικότητα λιανικής (αναμονή ταμείου, επιστροφές, πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, πελατολόγια, προγράμματα πιστότητας, ξένο νόμισμα)
 • Ασφάλεια συναλλαγών – ορισμός δικαιωμάτων ανά χρήστη
 • Παρακολούθηση πωλητών και παραγγελιών πελατών
 • Bonus system για τους πελάτες
 • Πλούσιες αναφορές πωλήσεων
 • Αποστολή μηνυμάτων (sms, email) σε πελάτες για προσφορές
 • Συγχρονισμός On/Off line
 • Ευέλικτη, προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε ανάγκες, οθόνη αφής
 • Δυνατότητα επιλογής συνολικής λύση hardware & software μαζί
Εκτυπωτές Zebra

Επικοινωνία

Θα μας βρείτε στο Αργοστόλι στην διεύθυνση:
Λιθόστρωτο 47 (Κατάστημα U - you.gr by InfoQuest),
ΤΚ28100, Αργοστόλι Κεφαλονιάς

Τηλ.: +30 26710 25405
Fax: +30 26710 24142

Βρείτε την Amicro στον χάρτη

Ώρες Καταστήματος
Πρωΐ: Δευ-Παρ 08:00-14:30, Σαβ 08:00-14:00
Απόγευμα: Τρι, Πεμ, Παρ 17:30-20:30

twitter newbird_white_32Ακολoυθήστε μας στο Twitter

Amicro Πληροφορική Κατάστημα you.gr Αργοστολίου


Download Amicro AnyDesk